Професійне відділення

Професійне відділення Українського аграрного ліцею (УАЛ) при Всеукраїнській Аграрній Раді пропонує здобуття професійно-технічної освіти за новою моделлю, в основу якої взято кращі світові досягнення підготовки фахівців аграрного сектору.

Професійне відділення Приватного закладу «Український аграрний ліцей» при Всеукраїнській Аграрній Раді утворено відповідно до чинного законодавства України на підставі рішення засновника Ліцею (№ 2 від «23» лютого 2018 р.)є структурним підрозділом Ліцею та забезпечує реалізацію головної мети Ліцею й виконання покладених на нього завдань.

Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Наші методики:

 • використання світового практичного досвіду підготовки майбутніх механізаторів;
 • сучасні програми підготовки майбутніх фахівців на основі інтеграції теорії та практики;
 • відповідність педагогічних кадрів міжнародним стандартам та широке залучення практиків;
 • потужна матеріально-технічна база теоретичного і практичного навчання та стажування.

Професійне навчання при Всеукраїнській Аграрній Раді надає можливості:

 • підготовки компетентного тракториста, здатного до роботи на сучасній сільськогосподарській техніці;
 • працевлаштування відразу після закінчення навчання в сучасних сільськогосподарських підприємствах;
 • отримання заробітної плати вже під час навчання;
 • формування необхідного рівня знань ліцеїстів іноземних мов (англійська, німецька);
 • розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного сектору;
 • додаткового навчання в академічних та професійних студіях;
 • проживання у комфортабельному гуртожитку;
 • проходження двотижневої практики в Естонії.

Модель підготовки механізаторів у 2018-2019 н.р.

Навчання розпочнеться з 1 вересня та триватиме 10 місяців. Набір студентів триватиме до середини серпня.

 І БЛОК – ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНИЙ

 • УАЛ (вересень) – командоутворення, теоретичне знайомство за професією, вибір студій;
 • Естонія – Олустверська школа обслуговування та сільського господарства (2 тижні жовтня) – практичне навчання, перші спроби водіння трактора, знайомство з європейським досвідом професійної освіти;
 • УАЛ (1 тиждень жовтня) – теоретичне навчання та узагальнення першого практичного досвіду.

ІІ БЛОК – АПРОБАЦІЙНИЙ

 • Бази практик (1 тиждень жовтня – листопад) – практика з наставниками (за різними видами: водіння, зварювальна, слюсарна тощо).

ІІІ БЛОК – БАЗОВИЙ

 • УАЛ (грудень – січень – лютий) – формування фахових знань, умінь та компетенцій за професією через теоретико-практичне навчання, участь у роботі студій, майстер-класів, семінарів від представників компаній, що виробляють с/г техніку та майстрів-практиків.

ІV БЛОК – ПРАКТИЧНИЙ

 • Бази практик (березень – квітень – травень) – стажування з наставниками та теоретико-практичні  зустрічі в УАЛ і на місцях практики за актуальною тематикою.

V БЛОК – УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ

 • УАЛ (червень) – теоретичне та практичне узагальнення, підготовка та проведення підсумкової атестації.

Професійна підготовка трактористів-механізаторів базується на:

 • Сучасних методиках професійного навчання
  • орієнтація на практичні навички з регулювання, експлуатації та технічного сервісу сільськогосподарської техніки;
  • випускник вміє працювати на сучасній сільськогосподарській техніці, а не лише знає теоретичні основи її облаштування;
  • володіє необхідним рівнем англійської мови, здатний до командної роботи та співпраці.
 • Принципах дуальної освіти
  • навчальний план розрахований на 10 місяців, з яких біля 50% часу відводиться на виробниче і практичне навчання в реальних сільськогосподарських підприємствах;
  • всі необхідні теоретичні дисципліни і обов’язкове закріплення знань на практиці;
  • отримання прав тракториста-машиніста по закінченню навчання та працевлаштування у господарстві, де відбувалося практичне навчання.
 • Потужній матеріально-технічній базі теоретичного та практичного навчання і стажування
  • УАЛ має сучасні навчальні приміщення для теоретичного навчання в ліцеї та регіональні бази практик;
  • погоджено співробітництво з сільськогосподарськими підприємствами з метою використання їх ресурсів та сучасної техніки в навчальних цілях;
  • всі питання, що стосуються будови, роботи і регулювання техніки розглядаються на прикладі лише тих машин, які сьогодні є актуальними в господарствах.
 • Відповідності педагогів міжнародним стандартам та широкому залученні майстрів-практиків
  • якісний відбір кадрів відділення УАЛ;
  • підвищення кваліфікації педагогів ліцею та практиків, а також освітній консалтинг діяльності ліцею спеціалістами DEULA-NIENBURG (Німеччина) та Estonian University of Life Sciences та Олустверської школи обслуговування та с/г господарства (Естонія);
  • залучення механізаторів-практиків на різних етапах теоретичного та практичного навчання.

У своїй діяльності Відділення Ліцею керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Ліцею, цим Положенням. 

.