Професійне відділення

Професійне відділення Українського аграрного ліцею (УАЛ) при Всеукраїнській Аграрній Раді пропонує здобуття професійно-технічної освіти за новою моделлю, в основу якої взято кращі світові досягнення підготовки фахівців аграрного сектору.

Професійне відділення Приватного закладу «Український аграрний ліцей» при Всеукраїнській Аграрній Раді утворено відповідно до чинного законодавства України на підставі рішення засновника Ліцею (№ 2 від «23» лютого 2018 р.)є структурним підрозділом Ліцею та забезпечує реалізацію головної мети Ліцею й виконання покладених на нього завдань.

Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Наші методики:

 • використання світового практичного досвіду підготовки майбутніх механізаторів;
 • сучасні програми підготовки майбутніх фахівців на основі інтеграції теорії та практики;
 • відповідність педагогічних кадрів міжнародним стандартам та широке залучення практиків;
 • потужна матеріально-технічна база теоретичного і практичного навчання та стажування.

Професійне навчання при Всеукраїнській Аграрній Раді надає можливості:

 • підготовки компетентного тракториста, здатного до роботи на сучасній сільськогосподарській техніці;
 • працевлаштування відразу після закінчення навчання в сучасних сільськогосподарських підприємствах;
 • отримання заробітної плати вже під час навчання;
 • формування необхідного рівня знань ліцеїстів іноземних мов (англійська, німецька);
 • розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного сектору;
 • додаткового навчання в академічних та професійних студіях;
 • проживання у комфортабельному гуртожитку;
 • проходження двотижневої практики в Естонії.

У своїй діяльності Відділення Ліцею керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Ліцею, цим Положенням. 

У 2021 – 2022 н.р. освітня діяльність професійного відділу не передбачена.

.