Україна Молода: В Умані відкрили сучасний аграрний ліцей

Україна Молода: В Умані відкрили сучасний аграрний ліцей


Минулого тижня відбулася офіційна презентація Українського аграрного ліцею.
Навчальний кластер, де акцентується не запам’ятовування спеціалізованих теоретичних основ, а здобуття поліфонічних знань і вмінь через участь у реалізації робочих проектів, відкрився в Умані.
Поштовхом до появи саме такого учбового центру стала відсутність в аграрному секторі якісно підготовлених молодих кадрів.
За словами голови Всеукраїнської аграрної ради, ініціатора створення ліцею Андрія Дикуна, це нестандартний заклад.
Його програму розробляли, взявши за основу систем освіти Естонії та Фінляндії, які на сьогодні визнані лідерами за рівнем коефіцієнту корисної дії.
Відкриття ліцею, окрім його засновників, спонсорів та партнерів-виробничників, відвідалий представники ­Мін­агрополітики.
Бо, на думку заступниці міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, поява подібних навчальних закладів — не менш важлива інвестиція в майбутнє України, ніж відкриття нових підприємств.
«Дуже вдячний всім ініціаторам створення ліцею за їхнiй особистий внесок в освітній процес, який надає нашому молодому поколінню більше шансів знайти себе у сумбурному сьогоденні, стати висококонкурентними на ринку праці», — запевняє голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець.
Після презентації ліцеїсти, які протягом першого місяця навчання вже адаптувалися до оригінальної навчальної програми, ознайомили гостей зі специфікою роботи ліцею.
Ліцеїсти разом iз новоприбулими взяли участь у «круглому столі» на тему «Регіональна освіта молоді в контексті розвитку аграрного сектору України».
Обговорили альтернативну педагогічну систему, яка апробується в УАЛ та передбачає відмову від традиційних засад організації освітнього процесу. 
Акценти в освітній діяльності Українського аграрного ліцею ставляться на командній співпраці, спільному продукуванні й реалізації ідей.
Очікується, що за два роки навчання ліцеїсти не лише здобудуть академічні знання, а й спробують себе як мінімум у трьох професіях у реальних умовах праці.
Цікавою як для учнів, так і для гостей презентації стала зустріч «Молодь та бізнес», де ліцеїсти та аграрії дискутували про аграрний бізнес в Україні і переваги роботи в агросекторі.
«Однією з переваг навчання у нашому ліцеї є стажування найкращих учнів у компаніях, що входять до складу Всеукраїнської аграрної ради. Це може у майбутньому стати гарним стартом для їхньої кар’єри. Навіть якщо учень нашого ліцею не обере аграрну спеціальність, ми хочемо підтримувати його починання та допомагати у подальшій реалізації», — каже директор УАЛ Олена Ярошинська.
Ліцеїсти новоствореного навчального кластеру матимуть можливість і випускати журнали, і створювати сайти та різноманітні блоги. Передбачена також розробка бізнес-планів аграрного спрямування, їх впровадження та навіть отримання прибутку.
«У нас працюватиме студійна система навчання. Студії можуть бути академічними, професійними, розвиваючими. Зокрема передбачено діяльність таких професійних студій, як агротехнології, журналістика, 3D-моделювання, веб-дизайн, «Сам собі адвокат» та інші, які допоможуть впродовж двох років учням зрозуміти, чи був їхнiй інтерес до професій химерним, чи таки реальним», — розповіла директор.
Аналогічні навчальнi заклади незабаром планують відкрити по всій Україні.