Академічне відділення

Український аграрний ліцей – це академічний навчальний заклад для учнів 10-11 класів. Місія ліцею – формування нової дієвої генерації українців. Метою закладу є створення мережі освітніх центрів, що спрямовані на підготовку активної та ініціативної молоді, яка вмотивована та готова до роботи в аграрному секторі країни та до міжнародного співробітництва.
Система роботи в ліцеї кардинально відрізняється від навчання у звичайній школі, адже за основу взято кращі досягнення світової освіти.

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ “УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ”

Розпорядження про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ “УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ” ліцензії щодо впровадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти 2017 рік

Розпорядження про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ “УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ” ліцензії щодо розширення впровадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти 2018 рік

Структура та органи управління закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, які передбачені відповідною освітньою програмою

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної і старшої школи

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантих посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Фінансовий звіт (кошторис на 2020 рік / кошторис на 2021 рік)

.