Академічне відділення

Український аграрний ліцей – це академічний навчальний заклад для учнів 10-11 класів. Місія ліцею – формування нової дієвої генерації українців. Метою закладу є створення мережі освітніх центрів, що спрямовані на підготовку активної та ініціативної молоді, яка вмотивована та готова до роботи в аграрному секторі країни та до міжнародного співробітництва.

Система роботи в ліцеї кардинально відрізняється від навчання у звичайній школі, адже за основу взято кращі досягнення світової освіти, зокрема фінську та естонську системи навчання.

Фінські та естонські методики

Мотузковий курс

1 вересня Український аграрний ліцей збирає учнів з різних шкіл міста Умань та району. Щоб здружити ліцеїстів, тьютори обрали мотузковий курс – командоутворюючий тренінг, в якому учасники створюють команду і вчаться гармонійно в ній працювати. Перший місяць діти починають свій день з ігор, які їх об’єднують в різних форматах – по двоє, по троє і так далі, при чому ці команди постійно змішуються і таким чином ліцеїсти пізнають один одного і відчувають себе друзями, командою.

Командна робота

Велика увага в ліцеї відведена командній роботі. В Українському аграрному ліцеї застосовують такі методи, як «Два-чотири-всі разом», «Карусель» та «Ажурна пилка».

Метод «Два-чотири-всі разом» використовується, коли необхідно, щоб учасники обговорили певне питання спершу в парах, потім у квартетах, після чого відбувається загальне обговорення. Таким чином, кожен ліцеїст має змогу висловитися.

Метод «Карусель» найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників у активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних питань. Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань.

Метод «Ажурна пилка» дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість  інформації за короткий час, а також заохочує їх допомагати один одному вчитися, навчаючи. Діти працюють працюють у кількох групах, спершу — у своїй «домашній», потім — у новій  групі в ролі експертів з питання, над яким працювали напередодні. І так обмінюються інформацією, доповнюють її.

Візуалізація

Ця методологія передбачає появу конкретного продукту навчання, а не ілюзорні знання, які діти швидко забудуть.

Наприклад, під час інтегрованих днів навчання «Аграрії рятують світ» діти об’єднуються в команди та обирають рослину, за допомогою якої рятуватимуть людство після уявного падіння на Землю руйнівного метеорита.

Вивчають технологію вирощування рослини, вираховують площі посадки та фінансовий результат роботи, досліджують склад добрив та способи їх використання. І, головне, розробляють подальші соціальні проекти рятування світу за отриманий прибуток.

Усе занотовують на картах візуалізації — це великі плакати, де зазначені всі етапи роботи.

Методика «Стіни, які говорять» пронизує всі предмети: у навчальних класах скрізь можна побачити наліпки, картки, ватмани.

Метод «Перевернутого класу»

Вчитель організовує заняття таким чином, що ліцеїсти самостійно опрацьовують матеріал. Викладач надає теорію для вивчення вдома в цікавих форматах. Наприклад, відеоуроки, створені тьюторами або онлайн-лекції.

А вже у класі вчитель та учні спільно обговорюють теми, знаходять у них проблемні питання та працюють над їх вирішенням.

Студійна модель освіти

Студії – це не просто уроки, а цікаві заняття, на яких ліцеїсти можуть поглиблено вивчати певний академічний предмет або спробувати себе у діяльності, яка пов’язана із майбутньою професією.

Академічні: студія IСan (англійська мова), Extra (німецька мова), «Математика — це просто».

Професійні: «Агротехнології», «Веб-дизайн та програмування», «Сам собі адвокат» (юридичний нахил), «УАЛ-медіа» (студія журналістики, де діти знімають випуски новин «УАЛини», готують сюжети, самостійно ведуть сайт ліцею, сторінки закладу в соцмережах).

Студії розвитку: «Міжнародні проекти» (ліцеїсти пишуть, самостійно подають на розгляд та беруть участь у грантових програмах), «Відкривай» (самостійно організовують подорожі Україною), театральна студія Splash.

Кожна дитина самостійно обирає, яку студію відвідувати.

Тьюторський супровід розвитку інтересів ліцеїстів

Творці методології ліцею – це не просто вчителі, в першу чергу це наставники. Вони не нав’язують учням думки, не подавляють їх ідеї, а стимулюють до навчання та самовираження. Тому кожен ліцеїст обирає власного тьютора, який допомагає йому розкрити сильні сторони та розвивати їх . Вміння ставити цілі та їх досягати, визначати пріоритети, здійснити професійний вибір також є орієнтирами їх співпраці.

Тьютор – це й освітній адвокат, який є посередником між батьками та тьюторами-предметниками.

Замість класів – екіпажі

Для ефективності навчання дітей розподіляють на групи по 11-12 осіб, які називають «екіпажами». Учнівський склад екіпажів може змінюватися. Кожен екіпаж має групового тьютора.

Самопідготовка та самоосвіта

Після занять та обіду ліцеїсти, не зайняті роботою в студіях, беруть участь у самопідготовці. З ліцеїстами працює супервізор, за наставництва якого діти виконують домашні завдання.

Під час самопідготовки формуються навички, які теж є обов’язковими у фінській системі навчання: тайм-менеджменту та вміння вчитися самостійно.

Щосереди тут проходять тренінги із самоосвіти: ліцеїстам роздають двосторонні аркуші, де з одного боку — стаття, а з іншого — завдання до неї. На читання і виконання є одна година. Результатом має бути короткий яскраво візуалізований конспект прочитаної статті із виконаними завданнями.

Уали та фінансова грамотність

Уали – це внутрішня валюта ліцею. Вони створювались з метою максимально наблизити процес навчання до дорослого життя. Уали можна заробити за блискуче виконаний бліц-проект, активну участь на заняттях, ініціювання благодійних місій, організацію свят у ліцеї, участь у міжнародних та всеукраїнських форумах тощо.

Кожен ліцеїст повинен щомісяця заплатити за своє навчання 200 уалів. Крім того, уалами можна оплатити консультації та привілеї (привілей запізнитися, привілей не виконати домашнє завдання тощо).

Наявність внутрішньої валюти розвиває в ліцеїстів такі якості, як фінансова грамотність, вміння заробляти та витрачати гроші, вміння розраховувати свої можливості та відповідальність.

На початку року серед ліцеїстів було обрано фінансових директорів кожного екіпажу та Міністра фінансів. Вони слідкують за тим, щоб кожен оплатив своє навчання.

В планах відкриття банків – Національного банку УАЛ та приватного банку. Ліцеїсти уже створили власну модель банківської системи.

Інтегровані дні

Двічі на місяць у ліцеї проходять інтегровані дні з чітко визначеною тематикою занурення. Учні виконують проекти, за які отримують кошти — від 500 до 1000 уалів. Мета — сформувати цілісну картину світу і здатність використовувати знання, уміння та навички в реальних життєвих ситуаціях.

Серед тем інтегрованих днів є глобальні проблеми людства, лінія часу та історичне місце України на ній, а також аграрна тематика. Наприклад, «Аграрії рятують світ», «Аграрні професії майбутнього», «День молока» тощо.

Самоврядування та Ліцейна Рада

В УАЛ є своя Конституція, що містить усі правила закладу. Її діти розробляли гуртом. Форма правління — парламентська республіка. За це ліцеїсти голосували. Є в УАЛ і Ліцейна Рада та міністри.

Серед учнів формували незалежну виборчу комісію, яка організувала голосування, робила підрахунок голосів та озвучила результати голосування.

Міністрів в УАЛ — п’ять: міністр фінансів Скрудж, міністр правосуддя Шерлок, міністр культури Культурист, міністр спорту Геркулес та міністр комфорту Комфортер.

Як в УАЛ готують дітей до ЗНО?

УАЛ виробив власну методику мотивування та занурення в профільні предмети, які ліцеїсти обрали для складання незалежного оцінювання.

Частиною цієї методики є тематичне оцінювання у форматі завдань ЗНО та PISA, яке тренує ліцеїста на виконання тестових завдань, а також розвиває вміння складати обґрунтовані відповіді, писати есе, твори-роздуми.

Розпорядження про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ “УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ” ліцензії щодо розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти – сторінка 1

Розпорядження про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ “УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ” ліцензії щодо розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти – сторінка 2

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ “УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ”

.